bootstrap button

Kredyt Pod Kontrakt

FINANSOWANIE KONTRAKTÓW KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH

Twoja firma planuje realizację kontraktu lub wygrała przetarg
i chciałbyś wziąć kredyt na jego wykonanie?
Współpracuję z 25 bankami oraz instytucjami pozabankowymi
i pomagam biznesowi w doborze optymalnych rozwiązań finansowych.


            Kredyt pod kontrakt jest propozycją instrumentu finansowego z przeznaczeniem na realizację kontraktu na rzecz zarówno jednostek sektora publicznego jak i jednostek sektora prywatnego - dużych i wiarygodnych z punktu oceny przez banki i instytucje finansowe firm i korporacji. 

            Oferta tego typu kredytu skierowana jest do przedsiębiorców realizujących projekty o relatywnie wysokim stopniu zaangażowania w porównaniu z posiadanymi własnymi środkami finansowymi lub chcących zwiększyć poziom kapitału obrotowego w celu podniesienia potencjału firmy.

            Wypłata kredytu następuje w określonych terminach i kwotach zgodnych z harmonogramem realizacji danego kontraktu. Spłata kredytu powiązana jest ze spływem należności umownych dokonanych przez odbiorcę kontraktu na rzecz wykonawcy kontraktu. Banki umożliwiają spłatę raty kapitałowej w jednej racie balonowej na koniec okresu kontraktu, czasami także udzielając karencji w spłacie na okres 3.miesięcy - czas na odbiory.     

Zabezpieczeniem kontraktu oprócz twardych zabezpieczeń może być cesja wierzytelności z kontraktu i takie propozycje dla Państwa przygotowałem.

Zapraszam do zapoznania się z możliwościami.


Sprawdź 3 propozycje:

1. Dla wszystkich form prowadzenia działalności!
2. Minimalny okres prowadzenia działalności - 0 miesięcy!
3. Okres finansowania - do 120 miesięcy!
4. Harmonogram spłat - jedna rata balonowa na koniec a przez okres trwania kontrakty tylko raty odsetkowe! 
5. Karencja w spłacie raty balonowej 3 miesięce na niezbędne odbiory!
6. Możłiwe zabezpieczenia:
    50% - 70% zastaw, przewłaszczenie na ruchomościach, cesja wierzytelności z kontraktu     - w zależności od metody liczenia zdolności kredytowej. 

Dłużnikiem wierzytelności, która ma być cedowana, może być:
a) Spółka notowana na GPW,
b) Spółki Skarbu Państwa,
c) Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Bank dopuszcza również inne rodzaje dłużników wierzytelności niż określeni powyżej, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika w oparciu o sprawozdania finansowe za ostatni rok oraz potwierdzenie cesji wierzytelności przez dłużnika.

7. Maksymalne wartości kredytu:
W celu udzielenia przez Bank kredytu zabezpieczonego tylko w postaci cesji wierzytelności muszą zostać spełnione następujące kryteria:
- forma prowadzenia dziłalności kontrahenta:
a) Jednostki Skarbu Państwa / Jednostki Samorządu Terytorialnego - kwota do 500.000    
    PLN, nie więcej niż 70% kwoty brutto kontraktu,
b) Sp. z o.o., Sp.akcyjne - kwota do 500.000 PLN, nie więcej niż 70% kwoty brutto      
    kontraktu,
c) inne formy działalności - kwota do 300.000 PLN, nie więcej niż 70% kwoty brutto    
    kontraktu.

Pozostałe możliwe formy zabezpieczenia:
a) nieruchmości, ruchomości, gwarancja cosme, gwarancja innovfin
b) maksymalne poziomy kredytowania:
    70% -90% przy nieruchomościach mieszkalnych
    70% - 80% przy nieruchomościach komercyjnych.

Kredyt w rachunku bieżącym:

1. Dla kogo: obroty roczne do 10 mln PLN

2. Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, Sp.Jawna, Sp.Partnerska, Sp.Komandytowa,         Sp.Komandytowo-Akcyjna, Sp.Akacyjna, Sp.z o.o.

3. Min. okres prowadz. dział.g. 12 miesięcy - Klient niepodlegający ustawie o    
    rachunkowości, Profesjonalisci i Wspólnoty mieszaniowe, 24 miesiące - Klient  
    podlegający ustawie o rachunkowości.

4. Kwoty:
    Min kwota kredytu: 50 000 PLN  
    Max kwota kredytu: 1,5 mln PLN kwota finansowania nie może przekroczyć dwukrotności     średniomiesięcznego przychodu (odnawialny) lub trzykrotności średniomiesięcznego    
    przychodu (niednawialny) średniomiesięcznych przychodów z prowadzonej działalności     gospdoarczej za ostatni rok obrotowy i okres bieżący.

5. Okres finansowania: 12 miesięcy
6. Zabezpieczenie:
a) oligatoryjnie: kaucja lub hipoteka lub cesja należności, dodatkowo: gwarancja BGK de    
    minimis (do 60%, koszt prowizja+0,5%), COSME.
b) wszystkie formy zabezpieczeń stosowane w Banku dla klientów instytucjonalnych.

Kredyt inwestycyjny:

1.  Obroty roczne 200.tyś-60mln PLN,

2. Dla kogo? Osobą fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, Spółka    
    osobowa, Spółka prawa handlowego,

3. Minimalny okres prowadzenia działalności - 24 miesiące, 

4. Okres finansowania - zgodnie z umową z Zamawiającym JST/JSP, nie dłużej niż 24 m-ce,

5. Harmonogram spłat - zgodnie z umową z Zamawiającym JST/JSP, 

6. Zabezpieczenie
a) cesja wierzytelności z kontraktu/umowy JST/JSP
b) poręczenie cywilne złożenie w Banku kaucji w wysokości należnych odsetek za
    najbliższe 3 miesiące obowiązywania umowy kredytu, 
c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
d) w przypadku, gdy kredyt został udzielony liderowi konsorcjum, każdorazowo,
    obligatoryjnie wymagane jest poręczenie pozostałych członków tego konsorcjum,

6. Ocena zdolności kredytowej:
a) analiza finansowa:
    - zdolność kredytowa określana na podstawie kontraktu
    - analizy kontraktu/umowy z JST/JSP klient posiada zdolność
       kredytową, 
    - gdy kwota kredytu nie przekracza 70% kwoty kontraktu/umowy
      (netto) pozostałej do wypłaty (źródłem spłaty kredytu będą płatności
      wpływające z tytułu realizacji kontraktu)
    - analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, przeprowadzanej
      zgodnie  z obowiązującą metodologią
b) analiza jakościowa:
    - okres działalności klienta nie krótszy niż 24 miesiące
    - brak zaległości wobec ZUS i US
    - pozytywna historia współpracy z JST/JSP minimum dwa wykonane  
       kontrakty/umowy podparte pozytywną opinią JSP/JST
    - referencje muszą dotyczyć kontraktów, wykonanych w okresie
      ostatnich 2 lat licząc od dnia złożenia wniosku)
    - kwoty kontraktów z referencji muszą być adekwatne do obecnie
      wykonywanego kontraktu (z uwzględnieniem kwot i czasu realizacji
      kontraktów)
    - zakres kontraktu musi być zgodny z doświadczeniem i branżą firmy
    - oświadczenie klienta o źródle spłaty odsetek od przedmiotowego
      kredytu.

7. Czas podjęcia decyzji 3-7 dni po dostarczeniu kompletu dokumentów, 

Mobirise

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą,
zadzwoń 501 363 605
lub napisz do nas.
Przeprowadzimy Ciebie przez wszystkie etapy kredytowania.
kontakt@kredytpodkontrakt.eu


Moran Tomasz Hołówko, NIP: 693 209 26 24

Nota prawna:
Ranking kredytów firmowych.
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. i ma charakter wyłącznie reklamowy i  informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytowaniem są określone przez banki, spółki leasingowe oraz dealerów. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej.
Teksty publikowane na stronie www.kredytpodkontrakt.eu stanowią wyraz osobistych poglądów autora i nie są 'rekomendacją' w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Teksty nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia.